(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá vào ngày 06/12/2018 do Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam: Số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản: Tài sản thanh lý của Mỏ Bô – xít Bảo Lộc. Gói 2: Nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc dây chuyền tuyển rửa quặng.

Giá khởi điểm tài sản: 1.054.834.500 đồng. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm các chi phí khác.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/11/2018 đến ngày 03/12/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Ngày 27/11/2018 và ngày 28/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Mỏ Bô - xít Bảo Lộc, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 05/12/2018 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 105.483.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 06/12/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22455120.