(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 494 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 05 đến ngày 06/6/2019. 
Ngày 06/06: 2/494 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/06: 2/494 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 492 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: UBND xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20190613129 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Điện Biên Đông (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190606698 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/06/2019 09:42), dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/6/2019. Đơn vị cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.