(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 454 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/12/2016. 
Ngày 06/12: Có 6/454 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 06/12: Có 6/454 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 448 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/12/2016; UBND xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cùng UBND xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Cát Tân (huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2016 đến 08 giờ 30 ngày 16/12/2016; Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08 giờ ngày 09/12/2016 đến 14 giờ ngày 15/12/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.