(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 597 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 05/12/2019. 
Ngày 05/12: 2/597 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 05/12: 2/597 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 595 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên đăng tải TBMCH gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị (số thông báo: 20191214697 - 00) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai loại gói thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc (tỉnh Long An) đăng tải TBMT Gói thầu thuê máy chạy thận nhân tạo (số thông báo là: 20191210921 -00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.