(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 307 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/11/2016. 
Ngày 04/11: Có 5/307 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 04/11: Có 5/307 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 302 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/11/2016 đến 08 giờ 30 ngày 16/11/2016; Công an tỉnh Cao Bằng dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ 30 ngày 10/11/2016 đến 09 giờ 30 ngày 10/11/2016, trong khi đóng thầu 08 giờ 30 ngày 15/11/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm  đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Trường THCS Đội Bình (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/11/2016 đến ngày 19/11/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH/TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương và Ban QLDA công trình văn hóa và chương trình mục tiêu văn hóa - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.