(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II ủy quyền vào ngày 04/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699

Tài khoản số: 19131686468011, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất số O 298858, thửa đất số 108, tờ bản đồ số 28, diện tích 622,0m2 (Đất ở 300,0m2, đất vườn 322,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp cho ông Lê Văn Quân ngày 18/05/2000, tại Khu 10, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, công trình xây dựng trên đất: Nhà xây 01 tầng, tổng diện tích xây dựng 80,0m2. Giá khởi điểm:219.506.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 43.901.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất số O 315591, thửa đất số 252, tờ bản đồ số 18, diện tích 1.804,0m2 (Đất ở 300,0m2, đất vườn 1.504,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp cho chủ hộ ông Bùi Đức Thanh ngày 15/05/2000, tại Khu 10, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, công trình xây dựng trên đất: Nhà xây 01 tầng, tổng diện tích xây dựng 75,0m2. Giá khởi điểm:226.499.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 45.300.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Mức giá khởi điểm 02 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27, 28/09/2018, tại Khu 10, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa (Tài sản 1); Tại Khu 10, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ (Tài sản 2).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 02/10/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 01, 02, 03/10/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 19131686468011, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/10/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 883 454.