(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 617 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 04 đến ngày 07/10/2019.
Ngày 04-07/10: 1/617 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04-07/10: 1/617 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 616 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (TP.HCM) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20191015635 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.