(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 494 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 04/6/2019. 
Ngày 04/06: 1/494 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04/06: 1/494 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 493 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190606305 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 15 giờ 16 ngày 04/06/2019 đến 14 giờ 00 ngày 06/06/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.