(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 372 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/4/2017. 
Ngày 04/04: Có 9/372 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 04/04: Có 9/372 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 363 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/4/2017; Báo Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/4/2017; UBND xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/4/2017; UBND thị trấn Đức Phổ (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và Tạp chí Du lịch (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 10/4/2017; UBND xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/4/2017 đến ngày 15/4/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Agribank - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu, giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn