(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 383 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 03/6/2016. 
Ngày 03/6: Có 5/383 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 03/6: Có 5/383 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 378 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/6/2016; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận và Công an TP. Cần Thơ đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/6/2016; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Hưng Yên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/6/2016 đến 10 giờ ngày 15/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/6/2016 đến ngày 19/6/2016, trong khi đóng thầu vào ngày 20/6/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.