(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 700 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 02, 03/12/2019. 
Ngày 03/12: 3/700 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/12: 3/700 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 697 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đăng tải TBMT Gói thầu phi tư vấn quy mô nhỏ (số thông báo là: 20191203089 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đăng tải TBMT Gói thầu Quét đường phố, thu gom, vận chuyển rác đợt 2 năm 2019-2021 và Gói thầu Duy trì cây xanh đô thị đợt 2 năm 2019-2021 (số thông báo lần lượt là: 20191206758 - 00; 20191206853 - 00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.