(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Quản trị - NHNN Việt Nam ủy quyền vào ngày 03/01/2019 như sau:
Ngày 03/01/2019, đấu giá hệ thống điều hòa không khí tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 03/01/2019, đấu giá hệ thống điều hòa không khí tại Hà Nội ảnh 2