(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 436 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 02/10/2019.
Ngày 02/10: 5/436 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/10: 5/436 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 431 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam khu vực miền Nam (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20191004060 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu phi tư vấn có giá gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển khoa học công nghệ miền Trung (tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMCH Gói thầu Cung cấp thức ăn, thuốc thú y, dụng cụ, phụ tùng, vật dụng (Số thông báo là: 20191003761 - 00, thời điểm đăng tải: 13 giờ 40 ngày 02/10/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 14 giờ 00 ngày 05/10/2019; Gói thầu Cung cấp giống lợn (Số thông báo là: 20191003760 - 00, thời điểm đăng tải: 13 giờ 38 ngày 02/10/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 09 giờ 00 ngày 05/10/2019. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Vinacomin (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị kiểm tra hệ thống van (Số thông báo là: 20190972311 - 00, thời điểm đăng tải: 07 giờ 48 ngày 02/10/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 14 giờ 00 ngày 03/10/2019. 

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Đăk Rlấp (tỉnh Đăk Nông) đăng tải TBMT (Số thông báo là: 20191005748 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.