(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 02, 03, 04/3/2019. 
Ngày 02-04/03: Có 3/492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02-04/03: Có 3/492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 489 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đăng tải TBMT gói thầu quy mô nhỏ (số thông báo lần lượt là: 20190307301 - 00 và 20190307376 - 00) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đăng tải TBMT (số thông báo là: 20190300366 - 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2019 16:22)  phát hành HSMT từ ngày 05/03/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.