(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 339 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/9/2016. 
Ngày 01/9: Có 4/339 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 01/9: Có 4/339 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 335 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/9/2016; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/9/2016 đến 14 giờ 30 ngày 14/9/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ở học viên Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang và UBND xã Thạch Điền (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Theo Ban biên tập