• Để DN không chạy lòng vòng vì kiểm tra chuyên ngành

    24/12/2019 10:00

    (BĐT) - Ngành hải quan đang xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành (Đề án), dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý I/2020. Cơ quan hải quan cho biết, một trong những mục tiêu của Đề án là không để doanh nghiệp phải chạy vòng quanh như hiện nay khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN).
  • Vì sao thu ngân sách của ngành hải quan vẫn tăng?

    19/12/2019 10:00

    (BĐT) - Dù có nhiều khó khăn, thách thức, song số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành hải quan vẫn đạt khá. Đến ngày 17/12/2019, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4% so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2018.

chuyên đề

Kết nối đầu tư