(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, trong quý I/2019, cơ quan này đã thanh tra, kiểm tra 5.562 doanh nghiệp và kiểm tra 52.636 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, từ đó kiến nghị xử lý hơn 5.000 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong đó, tiền truy thu, truy hoàn là hơn hơn 918 tỷ đồng; xử phạt hơn 334 tỷ đồng; giảm lỗ là hơn 3.565 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 191 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là trên 544 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thanh tra kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá; tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế...