(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng đầu năm nay, toàn ngành hải quan đã thực hiện 5.976 cuộc kiểm tra sau thông quan (KTSTQ). Qua đó, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.821,7 tỷ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước là 1.723 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Riêng trong quý III/2018, công tác KTSTQ tập trung kiểm tra tại địa bàn trọng điểm như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương; kiểm tra mặt hàng trọng điểm như phế liệu, rượu, giấy…; lĩnh vực gia công hàng sản xuất, xuất khẩu.

Cục KTSTQ cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ hiện nay vẫn gặp nhiều vướng mắc. Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (DN), khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với DN. Do đó, khi cơ quan hải quan vào KTSTQ, nhiều DN viện dẫn Chỉ thị 20/CT-TTg để xin hoãn và dừng KTSTQ. Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch KTSTQ của đơn vị và toàn hệ thống.