(BĐT) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký kết Hiệp định viện trợ cho Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh” (Dự án HTKT SECO) với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại 10,5 triệu USD.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ký kết Hiệp định viện trợ cho Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ký kết Hiệp định viện trợ cho Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh”.

Dự án HTKT SECO có tổng mức đầu tư là 10,7 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Cục kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO) ủy thác cho WB trị giá 10,5 triệu USD và vốn đối ứng là 202 ngàn USD do ngân sách TP.HCM bố trí. Cơ quan chủ quản của Dự án là UBND TP.HCM. Cơ quan thực hiện - chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

Dự án này bổ sung cho Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh và giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở TP.HCM.