(BĐT) - Ngày 15/1/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2019: Việt Nam - Kết nối vì Phát triển và thịnh vượng chung. Báo cáo do các chuyên gia WB tại Việt Nam và toàn cầu soạn thảo.
Theo Ngân hàng Thế giới, hội nhập toàn cầu, gia tăng khả năng kết nối thị trường nội địa là một trong những trọng tâm mà Việt Nam cần củng cố để hướng tới mục tiêu thịnh vượng. Ảnh: Tiên Giang

Theo Ngân hàng Thế giới, hội nhập toàn cầu, gia tăng khả năng kết nối thị trường nội địa là một trong những trọng tâm mà Việt Nam cần củng cố để hướng tới mục tiêu thịnh vượng. Ảnh: Tiên Giang

Theo WB, trong bối cảnh thu nhập tăng, giảm nghèo đói và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối diện với những thách thức và mối đe dọa mới đối với quỹ đạo tăng trưởng từ khuynh hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, sự chững lại của nền kinh tế toàn cầu và sự tác động của biến đổi khí hậu. Để bảo đảm năng lực cạnh tranh, Việt Nam phải thực thi các chính sách và đầu tư để đất nước thích ứng một cách tốt nhất với môi trường toàn cầu đang thay đổi.

Báo cáo trình bày 9 khuyến nghị trọng tâm trong 4 lĩnh vực kết nối cần củng cố liên quan đến hội nhập thị trường toàn cầu, kết nối thị trường nội địa, kết nối có tính bao trùm và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan các lựa chọn chính sách và chiến lược đầu tư nhằm hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu và trong nước, tăng cường kết nối thúc đẩy sự phát triển bao trùm, cùng với việc tạo dựng khả năng đối phó với biến đổi khí hậu.

Báo cáo được công bố vào thời điểm vô cùng quan trọng, khi Chính phủ Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển mới cho 10 năm tới. Những phát hiện trong Báo cáo sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về những thách thức trong vấn đề kết nối của Việt Nam và phương hướng để giải quyết trong tương lai.