(BĐT) - Mặc dù ngày càng nhiều người sử dụng thẻ, điện thoại di động hoặc thậm chí công nghệ nhận dạng khuôn mặt để trả tiền mua pizza, làm từ thiện, trả tiền cho những người biểu diễn đường phố… nhưng tiền mặt không cho thấy dấu hiệu sẽ “biến mất”.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

BIS cho biết các loại tiền số và những cuộc tranh luận xung quanh chúng - chẳng hạn như liệu tiền mặt sẽ được thay thế bởi những đồng tiền số - là một phần của cuộc tranh luận lớn hơn về bản chất của tiền tệ.

Nhiều người trong lĩnh vực thanh toán đã đưa ra lập luận cho rằng việc sử dụng tiền mặt đang giảm và do đó họ không cần phải cung cấp thêm nhiều máy ATM hoặc các chi nhánh ngân hàng. Tuy nhiên, trong báo cáo hàng quý mới nhất của BIS, các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ hơn liệu tiền mặt đang trở nên “lỗi thời” như một số người đã nhìn nhận hay không.

“Một số nhận xét cho rằng tiền mặt dưới dạng tiền giấy hay tiền xe truyền thống sẽ nhanh chóng biến mất”, Hyun Song Shin, cố vấn kinh tế đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu tại BIS cho biết. “Dù cho tất cả những cải tiến về công nghệ trong thanh toán những năm gần đây, việc sử dụng tiền mặt vốn được cho là lỗi thời vẫn đang tăng lên ở hầu hết các nền kinh tế thị trường”.

Tiền mặt trong lưu thông thực tế đã tăng lên trong những năm gần đây, từ 7% GDP trong năm 2000 lên 9% GDP trong năm 2016, mặc dù giảm ở một số nước như Thụy Điển. Bên cạnh đó, việc sử dụng thẻ tín dụng cũng tăng lên từ 13% GDP trong năm 2000 lên 25% GDP vào năm 2016. Theo ông Shin, việc sử dụng thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến hơn và nhiều hơn đối với các giao dịch nhỏ.