(BĐT) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ký Thỏa thuận cung cấp các dịch vụ tư vấn giao dịch cho Bộ GTVT liên quan đến Dự án Đường Vành đai 3 của TP.HCM. 
Ngân hàng Phát triển châu Á hỗ trợ xây dựng dự án PPP khả thi

Theo thỏa thuận này, Văn phòng Hợp tác công - tư của ADB sẽ hỗ trợ Bộ GTVT xây dựng một cơ cấu dự án khả thi để đầu tư theo hình thức PPP nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư tư nhân. Sự hỗ trợ này sẽ bổ sung cho các hoạt động chuẩn bị Dự án Đường Vành đai 3 tại TP.HCM đang được tiến hành với sự hỗ trợ của ADB, qua đó thúc đẩy việc sử dụng tối ưu đầu tư từ khu vực công và khu vực tư nhân.