Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của DongA Bank đến cuối năm 2018 chỉ có 4 người, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm có đơn xin từ nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc, ông Võ Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT; và ông Huỳnh Phương - thành viên HĐQT DongA Bank (từ trái qua phải). Ảnh: DAB.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc, ông Võ Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT; và ông Huỳnh Phương - thành viên HĐQT DongA Bank (từ trái qua phải). Ảnh: DAB.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định ông Huỳnh Phương (sinh ngày 15/6/1968) giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Với sự tham gia của ông Phương, Hội đồng quản trị của DongA Bank đã có 5 người, đáp ứng số lượng nhân sự tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo báo cáo quản trị của DongA Bank, Hội đồng quản trị tính tới cuối năm 2018 chỉ có 4 thành viên sau khi ông Cao Sĩ Kiêm có đơn từ nhiệm, gồm ông Võ Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch và ba thành viên khác là Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Đình và Nguyễn Đình Trường.

Theo Vnexpress