(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2021.
Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến 30/11/2021 ước đạt hơn 294.589 tỷ đồng, bằng 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Tường Lâm

Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến 30/11/2021 ước đạt hơn 294.589 tỷ đồng, bằng 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Tường Lâm

Trong nội dung báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ, tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong tháng 12 và cả năm 2021, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương đánh giá cụ thể việc hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được giao, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những diễn biến mới phát sinh trong tháng 12 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bộ lưu ý báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, nêu rõ các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm phấn đấu tỷ lệ giải ngân cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất trong ngày 20/12/2021 để Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Theo Bộ KH&ĐT, công tác giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11/2021 đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân 11 tháng thấp so với cùng kỳ 2020 và chưa đạt yêu cầu đề ra. Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến 30/11/2021 ước đạt 294.589,31 tỷ đồng, bằng 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%).