(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 17/4.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,4% và 10,9% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%.

Được biết, trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 1.007,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 329,2 tỷ đồng, lần lượt bằng 162,2% và 110,91% kế hoạch năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 3,1% lên 2.194,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.370,5 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 575,2 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản.