(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán: NCS) ghi nhận doanh thu thuần 45 tỷ đồng, giảm 71,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 190 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 61% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong quý III/2020, Công ty báo lợi nhuận sau thuế âm 25,5 tỷ đồng, trong khi quý III/2019 lãi 7,8 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế 3 quý đầu năm 2020, Công ty lỗ sau thuế 43,2 tỷ đồng, so với mức lãi 32,2 tỷ đồng cùng giai đoạn năm 2019.

Công ty cho biết, hoạt động kinh doanh diễn biến tiêu cực là bởi đại dịch Covid-19 tác động mạnh tới ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ ngành hàng không như NCS nói riêng. Dự kiến, đại dịch sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể tới doanh thu và kết quả hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của Công ty.