(BĐT) - Ngày 31/3 tới, Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: NAV) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Như vậy, với gần 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 6,4 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/4/2022.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 28/4, tại trụ sở Công ty, 18F, Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Thủ Đức, TP.HCM.

Trước đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 vào cuối tháng 12/2021 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2021 qua 2 đợt thanh toán là 15%.

Về hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 61,3 tỷ đồng, giảm 13,42% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 18,47 tỷ đồng, giảm 25,25%.