Tổng CTCP Phong Phú (TCT Phong Phú) vừa công bố BCTC tổng hợp 2016 đã kiểm toán với doanh thu đạt gần 2.919 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện năm 2015 (3.487 tỷ đồng), tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh 42%, đạt 233,5 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giải trình về biến động kết quả kinh doanh 2016, TCT Phong Phú cho biết, tình hình tiêu thụ mặt hàng sợi, vải gặp nhiều khó khăn, cùng với chính sách ưu tiên sử dụng nguyên liệu nội bộ làm cho doanh thu giảm. Nhưng nhờ kiểm soát hiệu quả chi phí, đồng thời chi phí tài chính giảm, nên lợi nhuận tăng.

Tính đến 31/12/2016, khoản đầu tư tài chính dài hạn của TCT Phong Phú đạt 698,7 tỷ đồng và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 79,3 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 111,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 105 tỷ đồng đầu năm 2016.

TCT Phong Phú có vốn điều lệ 733 tỷ đồng, phần vốn Nhà nước do Tập đoàn Dệt may Việt Nam-Vinatex nắm giữ (tỷ lệ 51%), hoạt động trong nhiều lĩnh vực, song tập trung vào dệt may và bất động sản. TCT Phong Phú đã cổ phần hóa được gần 10 năm, nhưng hiện cổ phiếu vẫn chưa niêm yết và cũng chưa lên sàn UPCoM.

Theo ĐTCK