(BĐT) - Đây là một trong những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu của tỉnh Nam Định được nhấn mạnh trong Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 của tỉnh này.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo nêu rõ, vẫn còn tình trạng nhiều chủ đầu tư chưa chủ động, phụ thuộc vào đơn vị tư vấn mà không xem xét, kiểm tra kỹ lại các hồ sơ trước khi phê duyệt. Năng lực của một số chủ đầu tư, bên mời thầu và cán bộ làm công tác đấu thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện công tác đấu thầu hàng năm của các chủ đầu tư còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do một số chủ đầu tư và ban quản lý dự án là kiêm nhiệm, chưa đủ điều kiện theo quy định (thiếu chứng chỉ), có chuyên môn không phù hợp với tính chất gói thầu nên ảnh hướng đến chất lượng của công tác lựa chọn nhà thầu, nhất là khi cần xử lý tình huống trong đấu thầu nên chưa phát huy hết kết quả của việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại địa phương. Trên địa bàn Tỉnh chưa có các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để giúp các chủ đầu tư trong công tác đấu thầu.

Từ bất cập này, tại Báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhấn mạnh giải pháp thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ chuyên làm công tác đấu thầu. Đồng thời, Sở kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, đánh giá năng lực chủ đầu tư, bên mời thầu để có phương án phân cấp cho chủ đầu tư theo đúng quy định.

Theo Báo cáo, năm 2018, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã thực hiện lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án và dự toán mua sắm thường xuyên là 1.694 gói thầu (bao gồm cả qua mạng và không qua mạng) với tổng giá gói thầu là 4.762 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 4.615 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,07%. Trong đó, cả Tỉnh có 20 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cũng trong năm 2018, tỉnh Nam Định đã tổ chức 32 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu hoặc lồng ghép nội dung về đấu thầu. Kết quả cho thấy, vẫn còn một số tồn tại từ hoạt động này như: phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa đúng mẫu; thành lập ban quản lý dự án và tổ chuyên gia xét thầu chưa đủ điều kiện (thiếu chứng chỉ); chưa thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo quy định…