(BĐT) - Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 19% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%.

Trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ dùng 2.800 tỷ đồng để đầu tư mở rộng. Trong đó, 2.400 tỷ đồng đầu tư lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp; 375 tỷ đồng lĩnh vực kinh doanh nhà ở; 25 tỷ đồng đầu tư lĩnh vực vật liệu và lĩnh vực khác.

Năm 2020, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 9.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 665,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,2% và 12,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Viglacera tăng 8,6% so với đầu năm lên 21.51,9 tỷ đồng.