(BĐT) - Công ty CP Nhựa Tân Phú (mã chứng khoán: TPP) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian tổ chức vào ngày 31/3.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh đạt 1.150 tỷ đồng doanh thu và 21,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 23,3% và 86,17% so với thực hiện năm 2020.

Đồng thời, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng trong năm nay nhằm đảm bảo đủ năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Về đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện các dự án dở dang, nhất là Dự án Inochi; tập trung đầu tư vào các dự án mới về ngành HDPE đã cam kết trước đó với khách hàng; đầu tư bổ sung máy ép phun ở một số sản phẩm để giảm bớt việc quá tải công suất; đầu tư mạnh vào tự động hóa, nhất là khâu hoàn thiện sản phẩm.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận 932,7 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 95,2% so với kế hoạch (980 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 11,28 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,6 tỷ đồng, hoàn thành 92,5% so với kế hoạch (9,3 tỷ đồng).