(BĐT) - UBND TP. Hà Nội cho biết, trong năm 2021, Thành phố sẽ dành 2.393,5 tỷ đồng trong kế hoạch vốn ngân sách để đầu tư vào 5 dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng mức đầu tư 19.235 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, riêng Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP. Hà Nội (tổng mức đầu tư 16.293 tỷ đồng) sẽ được đầu tư 2.170 tỷ đồng để triển khai trong năm 2021.

Có 2 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 gồm: Dự án Xây dựng tuyến đường vào Khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố tại thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ; Dự án Đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Khu liên hợp xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

2 dự án còn lại là Dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn; Dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội (mỗi dự án được đầu tư thêm 100 tỷ đồng trong năm 2021).