(BĐT) - Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 27/4.

Theo đó, năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 7.839 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 197,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,8% và giảm 70,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng. Bước sang năm 2021, Công ty dự kiến cổ tức giảm về còn 5%.

Trong năm 2020, DCM ghi nhận tổng doanh thu 7.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 716,53 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 55% so với thực hiện trong năm 2019.