(BĐT) - Công ty CP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (mã chứng khoán: DAT) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 29/4 tại An Giang.

Theo đó, năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,8% và 22,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.159,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 51,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,4% và 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5% lên 5,3%.