(BĐT) - Công ty CP Thống Nhất (mã chứng khoán: BAX) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu gần 269 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận sau thuế ước tính 59,5 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với thực hiện năm 2020.

Công ty cho biết, năm 2021 nhận định không còn doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền, mà chỉ còn một phần doanh thu từ chuyển nhượng nhà gắn liền với đất, nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu không cao như năm 2020.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm dự án mới gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp vận quỹ đất vì phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi doanh nghiệp nhỏ, vốn ít nên không đủ năng lực tham gia đấu giá.

Về công tác đầu tư, Công ty dự định sẽ triển khai đầu tư xây dựng trên cơ sở hoàn thiện tiếp các công trình dở dang năm 2020 của Khu công nghiệp và Khu trung tâm dịch vụ cùng các hạng mục còn lại.

Năm 2020, BAX ghi nhận tăng trưởng mạnh với doanh thu cả hơn 311 tỷ đồng, tăng 69%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 146 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với năm 2019, vượt 35,6% kế hoạch. EPS thuộc cao nhất thị trường với 17.775 đồng.

Với kết quả đạt này, HĐQT BAX trình Đại hội cổ đông chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 50%.