(BĐT) - Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.943,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 153,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 22,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 7.037,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 704,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 40,2% so với năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch với 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản cao là doanh thu 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.063 tỷ đồng; kịch bản thấp với doanh thu là 6.450 tỷ đồng và lợi nhuận là 800 tỷ đồng.

Như vậy, với kịch bản cao, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 66,3% kế hoạch lợi nhuận; với kịch bản thấp, doanh nghiệp hoàn thành 88,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tài sản của Công ty tăng 8,8% so với đầu năm lên 7.192 tỷ đồng.