(BĐT) - HĐQT Công ty CP Viglacera Đông Triều vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng, tăng hơn 93%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, năm 2020, Công ty đề ra chỉ tiêu giá trị sản xuất gần 350 tỷ đồng; tổng doanh thu gần 390 tỷ đồng, tăng 26%; tổng chi phí gần 360 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2019. Về sản lượng, Công ty đặt kế hoạch sản xuất gạch xây đạt hơn 37 triệu viên, ngói đạt 42 triệu viên. Ngoài ra, Công ty dự định đầu tư vào Nhà máy Đông Triều 1 hơn 5,9 tỷ đồng trong năm 2020.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận gần 311 tỷ đồng doanh thu, tăng 93%; lợi nhuận sau thuế đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018.