(BĐT) - Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính cho biết, về công tác quản lý tài chính đối với đất đai để ứng phó với dịch Covid 19, đơn vị này đã trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả, năm 2020, tổng số thu từ đất năm 2020 đạt 209.400 tỷ đồng (vượt 72,6% so với dự toán). Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 170.400 tỷ đồng (vượt 77% so với dự toán); thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 39.000 tỷ đồng (vượt 53,2% so với dự toán).

Năm 2020, Cục đã trình Bộ Tài chính phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.503 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, nâng tổng số các cơ sở đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 28.182 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.