(BĐT) - Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 752,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 75,6 tỷ đồng, lần lượt bằng 88% và 119,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.469,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 276,2 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 4,8% và tăng 27,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu đạt 3.779,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 236,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 145,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 1,8% lên 2.922,8 tỷ đồng.