Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010, HĐQT CTCP Đầu tư Nhà đất Việt (HNX: PVL) sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu đạt hơn 68 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2019. Năm 2020, công ty phấn đấu có lãi gần 1,1 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ hơn 7,2 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngoài việc hợp tác với đối tác có tiềm lực tài chính đối với các dự án đã có như tại quận Nam Từ Liêm, Khu đô thị Đồng Nai... công ty sẽ khảo sát tìm kiếm các dự án BĐS khả thi khác, ưu tiên các dự án vừa và nhỏ tại Hà Nội và TP HCM cũng như các địa phương lân cận để tiến hành đầu tư.

Đầu tư Nhà đất Việt cũng sẽ tiếp tục cơ cấu sắp xếp lại danh mục đầu tư và đẩy mạnh việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh như xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, logistics, chế biến khoáng sản... Công ty cũng tiếp tục tập trung giải quyết các vụ kiện kinh tế đã kéo dài nhiều năm, cố gắng hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế, uy tín và thời gian...

Năm 2019,  Đầu tư Nhà đất Việt đạt 24,7 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 85% so với 2018. Công ty báo lỗ 7,23 tỷ đồng, trong khi năm 2018 vẫn lãi đến hơn 24,3 tỷ đồng.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng 2,44 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVCLand) với giá không thấp hơn giá trị còn lại của cổ phần sau khi trừ đi phần trích lập dự phòng. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ chuyển nhượng 160.000 cổ phần tại CTCP đầu tư phát triển phong phú Lăng Cô với giá không thấp hơn mệnh giá. Hình thức chuyển nhượng sẽ là chào bán công khai cho cán bộ công nhân viên sau đó là một số đối tác khác.

Theo NDH