(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam dự kiến doanh thu hợp nhất là 1.643 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với mức thực hiện năm 2019. 

Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 257 tỷ đồng, giảm 18,5%, cổ tức năm 2019 dự kiến tỷ lệ 25%.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận 329 tỷ đồng doanh thu, giảm 6%; lợi nhuận trước thuế là 59,5 tỷ đồng, giảm 18% so với quý I/2019. Như vậy, Công ty đạt 20% kế hoạch doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2020.

Về kế hoạch đầu tư, tổng giá trị thực hiện ước tính 67,7 tỷ đồng. Trong đó, các dự án chuyển tiếp là 54,5 tỷ đồng, đầu tư mới 11,2 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư là 2 tỷ đồng.

Công ty cũng đề ra kế hoạch sửa chữa Nhà máy Hóa chất Biên Hòa với tổng chi phí ước tính 45,4 tỷ đồng.