(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) công bố báo cáo tài chính năm 2020 có kiểm toán với lợi nhuận sau thuế giảm thêm 63,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,77% so với báo cáo tự lập, về mức lỗ 495,7 tỷ đồng.

Công ty cho biết, nguyên nhân lỗ thêm 63,8 tỷ đồng do việc gia tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

Trong năm 2020, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.890,7 tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ tới 495,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.216,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong năm 2020 tiếp tục âm tới 780,2 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.645,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục huy động dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp thâm hụt vốn kéo dài, chủ yếu là tăng vay nợ và huy động vốn từ cổ đông.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của DXG đã tăng hơn 17% so với đầu năm, đạt hơn 23.000 tỷ đồng.