(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 144,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 83,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 60,4% và 35,5% so với quý IV/2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 357,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 268,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,2% và 27,2% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 414 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 178,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 49% và 51,5% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 150% kế hoạch lợi nhuận.

Điểm đáng chú ý trong năm 2020 khi doanh thu mảng cho thuê hạ tầng KCN có dấu hiệu đi ngang, trong khi doanh thu của Dự án Khu dân cư Lộc An lại giảm 312,5 tỷ đồng, tương ứng giảm tới gần 53% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh nghiệp hụt thu từ Dự án Khu đô thị Lộc An.

Bên cạnh kết quả kinh doanh giảm, năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Công ty âm tới 294,8 tỷ đồng so với năm 2019 dương 540,6 tỷ đồng.