(BĐT) - Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, Công ty CP Cao su Hòa Bình dự kiến tiêu thụ 4.150 tấn cao su. Qua đó, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 đạt gần 173 tỷ đồng, giảm 15,2%; lợi nhuận trước thuế ở mức 6 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2019. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, Công ty dự kiến chi gần 68 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng cơ bản, chi trả nợ vay dài hạn ngân hàng.

Từ đầu tháng 3 đến nay, cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán HRC) giảm từ mức 37.700 đồng/CP xuống còn 32.100 đồng/CP vào cuối phiên 7/4.