(BĐT) - Cục thuế Bắc Ninh cho biết, năm 2020, cơ quan này đã tiếp nhận 782 hồ sơ hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn là 6.197 tỷ đồng. Cục thuế đã ban hành 639 quyết định hoàn thuế, số tiền đã hoàn là 5.540 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, hoàn thuế trước, kiểm tra sau 445 quyết định với số tiền hoàn là 4.564 tỷ đồng, chiếm 81,1% tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); kiểm tra trước, hoàn thuế sau 201 quyết định với số tiền hoàn là 1.061 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT 231 quyết định, đạt 28,7% số phải kiểm tra. Trong đó, kiểm tra năm 2019 trở về trước 140 quyết định, trong năm 2020 là 91 quyết định. Tổng số tiền truy hoàn và phạt sau thanh tra, kiểm tra là 15,8 tỷ, trong đó truy hoàn là 12,9 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính là 2,8 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp vào ngân sách nhà nước là 15,3 tỷ đồng.