(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2019, ngành hải quan đã tiếp nhận và xử lý 13,24 triệu tờ khai hải quan điện tử, chiếm tỷ lệ 99,34% tổng số tờ khai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tài chính trong năm 2019, Tổng cục Hải quan đã tiếp tục nâng cấp 2 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 1 lên mức độ 4. Qua đó, đưa tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 lên đến 172 thủ tục hành chính (chiếm 89%), trong số đó có 163 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Các thủ tục hành chính cốt lõi như thông quan hàng hóa, thu thuế xuất nhập khẩu đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - mức độ cao nhất, cho phép tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thanh toán thuế, phí, lệ phí và trả kết quả hoàn toàn thông qua mạng internet.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch phát triển, vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành hải quan giai đoạn 2016-2020, từ ngày 10/10/2019, Tổng cục Hải quan đã triển khai phiên bản mới của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và triển khai cổng thông tin điện tử cho 4 Cục Hải quan: Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nam Ninh và Khánh Hòa.