(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong năm qua, Thanh tra Bộ và các đơn vị chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc ngành tài chính đã thực hiện 99.900 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 505.382 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 17.321 vụ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Qua đó, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 71.674 tỷ đồng, gồm: số nộp ngân sách nhà nước hơn 25.141 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 2.600 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 42.545 tỷ đồng, xử lý tài chính khác là hơn 1.376 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Thanh tra Bộ đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế, chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực.