(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2019, Bộ đã triển khai 42 cuộc thanh, kiểm tra tại các đơn vị. Trong đó, đến nay, Bộ đã kết thúc 39/42 cuộc và 3 cuộc đang thanh, kiểm tra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Qua thanh tra, Bộ GTVT đã kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách; những tồn tại, sai sót, hạn chế của các chủ thể; đồng thời kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 24,43 tỷ đồng và các xử lý kinh tế khác; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Năm 2019, tổng cục, các cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT và Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện 76.223 cuộc thanh, kiểm tra và xử phạt 63.050 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 568 tỷ đồng.