Năm 2019: Lào Cai tiết kiệm 3% qua đấu thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2019, Tỉnh đã triển khai thực hiện 2.214 gói thầu gồm 3 gói thầu dự án nhóm A, 114 gói thầu dự án nhóm B và 2.097 gói thầu dự án nhóm C với tổng giá gói thầu 3.335 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 3.234 tỷ đồng, tiết kiệm gần 101 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, dự án nhóm A có 3 gói thầu tư vấn với tổng giá gói thầu 1,178 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 1,163 tỷ đồng, tiết kiệm 0,015 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,3%. 114 gói thầu dự án nhóm B có tổng giá gói thầu là 1.340 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.295 tỷ đồng, tiết kiệm 45,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,4%. Còn 2.097 dự án nhóm C có tổng giá gói thầu 1.993 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.938 tỷ đồng, tiết kiệm 55 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.

Năm 2019, Tỉnh đã tổ chức đấu thầu qua mạng 52 gói thầu với tổng giá gói thầu 182,758 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 178,876 tỷ đồng, tiết kiệm 3,882 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư