(BĐT) - Cục Thuế Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch năm 2019, đơn vị sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.850 doanh nghiệp, trong đó thanh tra 180 doanh nghiệp và kiểm tra 2.670 doanh nghiệp.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cục Thuế Đồng Nai cho biết thêm, năm 2019, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách đạt 37.191 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, thu kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách, đơn vị còn đề ra mục tiêu phấn đấu thu vượt 10% số thu từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh; các chi cục thuế cũng phấn đấu thu vượt 10% dự toán được giao.

Đơn vị đã và đang đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung đánh giá, rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế bổ sung vào diện phải thanh tra, kiểm tra thuế.